Forhandling, mægling, konsensus-skabelse. Alt sammen noget med konstruktive og ordentlige dialoger.

Søren Viemose

Søren Viemose

Ny viden og nye gode erfaringer med forhandlinger, mægling og mere komplicerede processer, hvor mange skal blive enige. Det er min passion.

Et godt råd skal hvile på ordentlige principper. Principper om en konstruktiv proces og en søgen efter optimale og bæredygtige resultater. Det er det, jeg prøver at give dig, når du arbejder sammen med mig.

Meget af arbejdet foregår på Kaløvig Center

Ny bog om samarbejde og konstruktiv forhandling

Ny bog om samarbejde og forhandling. Bogen beskriver konstruktive fremgangsmåder til at skabe værdifulde aftaler på arbejdspladser og på arbejdsmarkedet i det hele taget. Bogen tager bl.a. fat i de forhandlinger, der finder sted mellem kolleger, og den tager fat i tillidsskabende forhandlinger omkring konfliktfyldte emner. Bogen er en fuldkommen revision og fornyelse af den tidligere bog, Konstruktive forhandlinger – på arbejdspladsen. Nye afsnit er bl.a.

 • Vandrette forhandlinger
 • Samarbejde og forhandling om forandringer
 • Betydningen af gode processer
 • Tilliden og arbejdet med den
 • To typer af forhandling
 • Kommunikation der hjælper
 • Mange ved bordet
 • Forhandlingsledelse – stil og kultur
 • Den neutrale facilitator
 • Forhandlinger af I-deals

Bogen kan købes i boghandelen eller direkte hos forlaget: Mail til: s@viemose.com. Der er rabat ved køb af større partier

Forhandlingsrådgivning

Facilitering, rådgivning og uddannelse

I en konstruktiv forhandling leder parterne efter de absolut mest optimale, bæredygtige løsninger. Parterne forhandler med de bedste og mest virkningsfulde fremgangsmåder – både uformelt og i møder. I en konstruktiv forhandling arbejder parterne respektfuld og anerkender hinandens plads og legitimitet i forhandlingerne.

Forhandlingsrådgivning kan bl.a. være:

 • Facilitering, hvor parterne assisteres i at gennemføre vanskelige eller komplicerede forhandlingsforløb.
 • Rådgivning, personligt for ledende forhandlere eller for samlede delegationer – her og nu eller over lang tid.
 • Undervisning, der kan strække sig fra et par timer til uddannelsesforløb med flere moduler over lang tid.
 • Foredrag, hvor ny viden, visioner og klare holdninger kommer i spil.

Mægling

Mægling i konflikter og i fastkørte forhandlinger

At bistå som neutral assistance i håndtering af konflikter skal ske med respekt for de forskellige oplevelser, parterne har. Processerne skal være fair, d.v.s. give plads til at komme til orde, tid og rum til at blive hørt, mulighed for indflydelse og en oplevelse af respekt. Som neutral rådgiver assisterer jeg alle parterne i at nå et optimalt resultat. Det kan f.eks. være ved:

 • Samtaler med parterne og interessenterne i en uoverensstemmelse; noget der i sig selv kan fremme en bedre udvikling.
 • Mægling mellem parter, hvor parterne assisteres i et intenst og konstruktivt forhandlingsforløb for at finde en tilfredsstillende løsning.
 • Assistance til håndtering af langvarige fastkørte forhandlinger, hvor fokus ofte er skiftet fra de oprindelige årsager til mere fasttømrede forestillinger og uvenlige handlinger mellem parterne.

Konsensus

Mange parter – komplicerede processer – frem mod skabelse af konsensus

At skabe konsensus – enighed – mellem mange parter om mange emner indebærer som regel mere komplicerede processer. Tænk på udvikling af fælles projekter, der involverer mange forskellige parter, udvikling af nye byområder, udpegning af naturparker. Tænk på fusionsprocesser i sammenbragte virksomheder eller på forhandlinger mellem ledelsen i en virksomhed og mange forskellige fagforeninger, hvor interesser og præferencer går på kryds og tværs. Konsensusskabende processer kan f.eks.være:

 • Foranalyser, hvor problemer, interessenter og parternes synspunkter klarlægges og præsenteres i nyt lys og med et nyt overblik,
 • Design samt gennemførelse af samlede konsensusskabende forløb, hvor sagens parter får optimal indflydelse på resultatet.
 • Facilitering af fælles idéudvikling, hvor rådgiverens væsentligste opgave er at hjælpe deltagerne til i fællesskab at angribe de centrale emner – i stedet for at angribe hinanden – og at flytte fokus fra forskelligheder til konstruktive muligheder.

Styrket Borgerkontakt®

Styrket Borgerkontakt – en ny metode til arbejdet med utilfredse borgere.

Jeg arbejder – sammen med andre – på at få ny viden om forhandling og god konflikthåndtering i brug flere steder i samfundet. Det største projekt kalder vi Styrket Borgerkontakt. Styrket Borgerkontakt er en metode, der specielt kan anvendes i samtaler mellem den offentligt ansatte og borgeren i de situationer, hvor forholdet mellem borger og det offentlige er under pres. Metoden er udviklet til brug for samtaler om klager.

Ved at anvende de bedste teknikke fra god konflikthåndtering i samtalen mellem den offentligt ansatte og en utilfreds borger opnår man tankevækkende gode resultater. Der findes som regel løsninger. Borgeren bliver mere tilfreds. Arbejdsmiljøet for den offentligt ansatte bliver bedre. Man sparer tid og ressourcer. Læs mere her

Kalø Vig_C0A6499

Styrket Medlemskontakt

En styrkelse af dialogen med utilfredse eller skuffede medlemmer af organisationer og af dialogen med egne tillidsrepræsentanter.

Tilfredshed med en forening, man er medlem af eller arbejder i som tillidsrepræsentant, beror i høj grad på, hvordan man oplever foreningen, når noget er svært. De principper, der ligger bag metoden i Styrket Borgerkontakt (Se ovenfor), kan med stor fordel overføres til samarbejdet med medlemmer i en fagforening eller andre foreninger. Ganske mange henvender sig til deres forening, når de er i klemme, eller når de ikke er helt tilfredse med dét, de får tilbudt af assistance. Det er ofte en svær situation.

Utilfredsheden beror tit på misforståelser, svær kommunikation, en oplevelse af ikke at blive hørt eller på en oplevelse af ikke at blive behandlet, som man forventede. I Styrket Medlemskontakt anvendes fremgangsmåder, der afstedkommer langt højere grad af tilfredshed og en betydelig læring for organisationen. Metoden hviler på samme principper som god mægling.

Politikere og ansatte i organisationen kan med stor fordel anvende metoden i deres samarbejde med medlemmer og med foreningens tillidsrepræsentanter. Både foreningen, politikeren, den ansatte og medlemmet eller tillidsrepræsentanten kommer ud af vanskelige samtaler  med langt støre tilfredshed og mere holdbare resultater.

Sjovt at tænke over

Tal pr. 25. maj 2021

Bøger solgt: 34.173

Længstvarende kundeforhold: 11.843 dage

Nyeste kundeforhold: 13 dage

Personer rådgivet eller undervist: 75.213

Meter nedgravede rør til jordvarmen på Kaløvig Center: 3.500

CO2 sparet på jordvarme: over 4.497 ton

CO2 sparet på solceller siden 20. juni 2017: over 63 ton.

Gæster på Kaløvig: Rigtigt mange igen i 2021 – på trods af Corona

Børn: 6

Teslaer: 2

Længste sammenbrudte forhandling medieret med succes: 7 år

Antal underviste i Styrket Borgerkontakt: over 6.400

Antal værelser på Kaløvig Center: 26

Medarbejdere netop nu: 11

Projekter i pipelinen: > 7