Forhandling, mægling, konsensus-skabelse. Alt sammen noget med konstruktive og ordentlige dialoger.

Søren Viemose

Søren Viemose

Ny viden og nye gode erfaringer med forhandlinger, mægling og mere komplicerede processer, hvor mange skal blive enige. Det er min passion.

Et godt råd skal hvile på ordentlige principper. Principper om en konstruktiv proces og en søgen efter optimale og bæredygtige resultater. Det er det, jeg prøver at give dig, når du arbejder sammen med mig.

Meget af arbejdet foregår på Kaløvig Center

Forhandlingsrådgivning

Facilitering, rådgivning og uddannelse

I en konstruktiv forhandling leder parterne efter de absolut mest optimale, bæredygtige løsninger. Parterne forhandler med de bedste og mest virkningsfulde fremgangsmåder – både uformelt og i møder. I en konstruktiv forhandling arbejder parterne respektfuld og anerkender hinandens plads og legitimitet i forhandlingerne.

Forhandlingsrådgivning kan bl.a. være:

  • Facilitering, hvor parterne assisteres i at gennemføre vanskelige eller komplicerede forhandlingsforløb.
  • Rådgivning, personligt for ledende forhandlere eller for samlede delegationer – her og nu eller over lang tid.
  • Undervisning, der kan strække sig fra et par timer til uddannelsesforløb med flere moduler over lang tid.
  • Foredrag, hvor ny viden, visioner og klare holdninger kommer i spil.

Mægling

Mægling i konflikter og i fastkørte forhandlinger

At bistå som neutral assistance i håndtering af konflikter skal ske med respekt for de forskellige oplevelser, parterne har. Processerne skal være fair, d.v.s. give plads til at komme til orde, tid og rum til at blive hørt, mulighed for indflydelse og en oplevelse af respekt. Som neutral rådgiver assisterer jeg alle parterne i at nå et optimalt resultat. Det kan f.eks. være ved:

  • Samtaler med parterne og interessenterne i en uoverensstemmelse; noget der i sig selv kan fremme en bedre udvikling.
  • Mægling mellem parter, hvor parterne assisteres i et intenst og konstruktivt forhandlingsforløb for at finde en tilfredsstillende løsning.
  • Assistance til håndtering af langvarige fastkørte forhandlinger, hvor fokus ofte er skiftet fra de oprindelige årsager til mere fasttømrede forestillinger og uvenlige handlinger mellem parterne.

Konsensus

Mange parter – komplicerede processer – frem mod skabelse af konsensus

At skabe konsensus – enighed – mellem mange parter om mange emner indebærer som regel mere komplicerede processer. Tænk på udvikling af fælles projekter, der involverer mange forskellige parter, udvikling af nye byområder, udpegning af naturparker. Tænk på fusionsprocesser i sammenbragte virksomheder eller på forhandlinger mellem ledelsen i en virksomhed og mange forskellige fagforeninger, hvor interesser og præferencer går på kryds og tværs. Konsensusskabende processer kan f.eks.være:

  • Foranalyser, hvor problemer, interessenter og parternes synspunkter klarlægges og præsenteres i nyt lys og med et nyt overblik,
  • Design samt gennemførelse af samlede konsensusskabende forløb, hvor sagens parter får optimal indflydelse på resultatet.
  • Facilitering af fælles idéudvikling, hvor rådgiverens væsentligste opgave er at hjælpe deltagerne til i fællesskab at angribe de centrale emner – i stedet for at angribe hinanden – og at flytte fokus fra forskelligheder til konstruktive muligheder.

Styrket Borgerkontakt®

 

Styrket Borgerkontakt – en ny metode til arbejdet med utilfredse borgere.

Jeg arbejder – sammen med andre – på at få ny viden om forhandling og god konflikthåndtering i brug flere steder i samfundet. Det største projekt kalder vi Styrket Borgerkontakt. Styrket Borgerkontakt er en metode, der specielt kan anvendes i samtaler mellem den offentligt ansatte og borgeren i de situationer, hvor forholdet mellem borger og det offentlige er under pres. Metoden er udviklet til brug for samtaler om klager.

Ved at anvende de bedste teknikke fra god konflikthåndtering i samtalen mellem den offentligt ansatte og en utilfreds borger opnår man tankevækkende gode resultater. Der findes som regel løsninger. Borgeren bliver mere tilfreds. Arbejdsmiljøet for den offentligt ansatte bliver bedre. Man sparer tid og ressourcer. Læs mere her

Kalø Vig_C0A6499

Sjovt at tænke over

Tal pr. 10. september 2017

Bøger solgt: 31046

Længstvarende kundeforhold: 10661 dage

Nyeste kundeforhold: 12 dage

Personer rådgivet eller undervist: 70532

Meter nedgravede rør til jordvarmen på Kaløvig Center: 3500

CO2 sparet på jordvarme: 752616kg

CO2 sparet på solceller siden 20. juni 2017. 5200kg

Gæster på Kaløvig: Mange

Børn: 6

Teslaer: 1

Høns: 5

Antal værelser på Kaløvig Center: 26

Medarbejdere netop nu: 11

Projekter i pipelinen: > 13